Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 13
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

3.4 La Conferència de les Parts de La Haia (2000). COP 6

 
A la Conferència de La Haia (COP 6) es va adoptar un acord sobre les normes operatives del protocol. Es va debatre la necessitat d'elaborar una llista de les tecnologies que calia exportar (postura de la Unió Europea) o si no hi ha d'haver cap llista (postura dels EUA), ja que dins dels mecanismes de desenvolupament net (MDL) els països desenvolupats poden exportar tecnologia neta als països en desenvolupament i obtenir crèdits en fer-ho.
 

 

cop 6   cop 6 public  cop 6 b

Figura 13. Imatges del debats de la COP 6. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

Després de quasi 36 hores d'intenses conversacions, els negociadors no varen ser capaços d'arribar a cap acord i hi va haver dificultats especials respecte de les qüestions financeres, la complementarietat en l'ús dels mecanismes, el compliment i el LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry). El dissabte 25 de novembre a la tarda, el president Pronk va anunciar que els delegats no havien arribat a cap acord. Les parts varen acordar suspendre la COP 6 i expressaren la seva voluntat per reprendre les negociacions el 2001.


COP-6 PART II: el març de 2001, el Govern dels Estats Units va rebutjar el Protocol, tot afirmant que el considerava "fatalment defectuós" perquè era perjudicial per a la seva economia i no incloïa objectius d'emissions als països en desenvolupament. Les parts es varen retrobar a la COP 6 part II i SB-14, a Bonn, Alemanya, el juliol de 2001. Després d'àmplies consultes, el president Pronk va presentar una proposta per a un esborrany de resolució política. Malgrat el suport de diverses parts, es varen produir desacords sobre la natura del règim de compliment.
 
Finalment, els ministres varen adoptar la resolució política original, amb una secció revisada sobre el compliment, el 25 de juliol de 2001. Aquesta resolució política —o Acord de Bonn— havia de ser operativa a través de les decisions de la COP. Aquestes decisions foren considerades un "paquet" i com que no hi va haver cap acord sobre els mecanismes, el compliment i el LULUCF, l'adopció de les decisions sobre tots els projectes va ser postergada fins a la COP 7.
 
Podeu accedir a més informació sobre els temes tractats a la primera part de la Conferència aquí i a la segona aquí.