Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
7 de 13
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

3.7 La Conferència de les Parts de Milà (2003). COP 9

 

A la Conferència de Milà es varen assolir avenços en els projectes d’aforestació i reforestació. S’hi va proposar fer un inventari de les tecnologies existents i s’hi varen discutir mecanismes de mercat i aliances entre els sectors públics i privats. La Conferència es va mantenir a la deriva perquè hom esperava la ratificació russa del Protocol.

 
Podeu accedir a una síntesi dels temes tractats a la Conferència aquí.
 
 

  cop 9 taula

Figura 16. Presidència de la COP 9. Foto obtinguda del web de la Conferència

 

cop 9 negociacions   cop 9 negocuiacions 2

Figura 17. Diversos moments dels debats de la COP 9. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

 
L'any 2003, la Unió Europea aprova la Directiva 2003/87/CE, per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d'efecte hivernacle a la Unió i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE.