Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
8 de 13
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

3.8 La Conferència de les Parts de Buenos Aires (2004). COP 10

 
A la COP 10 de Buenos Aires (Argentina) es varen adoptar decisions que desenvolupen el text del Protocol i faciliten l'aplicació dels mecanismes de flexibilitat. També s’hi varen prendre acords per avançar en els futurs límits d'emissions, s’hi va implementar un sistema mundial d'observació del clima i es va avançar de forma significativa en el programa sobre adaptació i atenuació del canvi climàtic.
 
Podeu veure una síntesi del temes tractats a la Conferència aquí.

 

cop 10 

Figura 18. Presidència de la COP 10. Foto obtinguda del web de la Conferència

 

cop 10 spaeker 1  cop 10 fiji  cop 10 speaker 2

Figura 19. Diversos moments dels debats de la COP 10. Fotos obtingudes del web de la Conferència

 

 

Aquest any la Unió Europea aprova la Directiva 2004/101/CE, que inclou els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto al mercat comunitari de drets d’emissió, modificació de la Directiva de comerç d’emissions, 2003/87/CE.
 
 
A l'Estat espanyol s'aprova la primera estratègia espanyola enfront del canvi climàtic i es crea el Grup Interministerial del Canvi Climàtic (GICC). S'aprova el Pla nacional d’assignacions 2005-2007, RD 1866/2004, de 6 de setembre

En la Declaració pel diàleg social, Govern, empresaris i sindicats acorden abordar el desenvolupament dels compromisos i les conseqüències del Protocol de Kyoto.