Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 13
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

3.5 La Conferència de les Parts de Marràqueix (2001). COP 7

 
En aquesta conferència, malgrat la negativa dels EUA, els ministres dels diferents països presents varen apostar per la ratificació del Protocol de Kyoto. Es varen establir mecanismes i modalitats per als sistemes de desenvolupament net. Es va ratificar que els projectes de reforestació i aforestació es podien triar com a mecanismes de desenvolupament net. Es va analitzar el tema dels fons per als països en vies de desenvolupament per mitigar els efectes del canvi climàtic i sancions per als qui no complissin els compromisos.
 
  

cop 7 negociacions   cop 7 taula general

Figura 14. Imatges dels debats de la COP 7. Fotos obtingudes del web de la Conferència
 
 
Malgrat que aquest acord va ser acceptat per la major part dels grups regionals, algunes parts de l'annex I —com ara Austràlia, el Canadà, el Japó, Nova Zelanda i la Federació Russa— no es varen afegir al consens. Entre altres temes, varen plantejar una disputa sobre els requeriments per poder triar els mecanismes i sobre el traspàs de crèdits de carboni a períodes de compromís futurs. Malgrat tot, després d'extenses negociacions es varen assolir els acords de Marràqueix.
 
Podeu accedir a més informació sobre els temes tractats a la Conferència aquí.