Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Exemples d'insostenibilitat ambiental. L'escalfament global

6. Activitats

 
Activitat 1
  
Activitat de rol. Dividiu els alumnes de la classe en 4 grups que representin els diversos agents que participaren en el debat del acords del Protocol de Kyoto (EUA, Unió Europea, G77 + Xina i AOSIS + ONG). Fora de l'aula cada grup cerca informació sobre les argumentacions del grup que li ha tocat representar. A continuació es fa una representació simulada dels debats i negociacions del Protocol de Kyoto —tenint present la realitat de 1997 i intentant reproduir els principals debats i controvèrsies.
 
 
Activitat 2
 
Es divideix la classe en X grups. Fora de l'aula, cada grup estudia els principals debats de fons i acords assolits entre la Conferència de Buenos Aires (COP 4) i la de Copenhaguen (COP 15). El proper dia, a l'aula, cada grup fa una presentació de 10 minuts sobre la seva conferència i es confecciona conjuntament un pòster sobre les principals idees força, debats de fons, acords i contradiccions de tots el procés.