Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Exemples d'insostenibilitat econòmica. El deute extern

1. Què és el deute extern?

 
És el diner que els creditors internacionals reclamen als països com a conseqüència dels préstecs que els seus governs i altres actors econòmics han rebut.
 
 
comic                 Figura 1. Còmic sobre els Estats Units.
 
 
Si bé tots els països del món tenen deute extern, ens vam fixar especialment en el deute dels països empobrits perquè no poden plantar cara al pagament d’aquests diners sense incórrer en violacions dels drets humans. Els creditors internacionals dels països del sud són els actors privats (bancs i compradors de bons), les entitats públiques dels països del nord i les institucions financeres multilaterals (el Fons Monetari Internacional [FMI], el Banc Mundial i els bancs regionals).
 
Segons les dades més recents del Banc Mundial, el 2008 el deute extern total dels països empobrits era de 3,64 bilions de dòlars nord-americans (Global Development Finance [GDF], 2009). Si considerem només el deute extern públic (el que deuen els estats del sud), aquest era d’1,4 bilions de dòlars. Aquesta xifra no ha deixat de créixer des de la dècada de 1970 i, especialment, des de la crisi del deute desencadenada el 1982. Si bé per als països del sud és un obstacle gairebé insalvable en els processos de desenvolupament, l’abolició d’aquest deute no suposaria un problema per al sistema financer internacional ni per als països creditors.
 

Any

1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Import del deute

73 536 1.327 1.951 1.256 2.740 2.984 3.357 3.642


 Font: GDF, 2009; dades en milers de milions de dòlars nord-americans.