Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Exemples d'insostenibilitat econòmica. El deute extern

10. Bilbiografia recomanada

  
Llibres
 
Fresnillo, I. (coord.); Esnault, E.; Gómez-Olivé, D.; Tarafa. G.; Torres, M. Deutes il·legítims entre l’Equador i l’Estat espanyol. Informes ODG, número 1. Observatori del Deute en la Globalització. Càtedra UNESCO de la UPC. Barcelona, 2009.

Gómez, C. (dir.); Gómez-Olivé, D. (coord.); Tarafa, G. La legitimitat dels crèdits FAD: 30 anys d’història. Observatori del Deute en la Globaltizació. Càtedra UNESCO de la UPC. Editorial Icaria. ODG. Barcelona, 2008.

Observatori del Deute en la Globalització. Crèdits FAD. Evidències d’il·legitimitat. ODG. Barcelona, 2009. Informe publicat aquí.

Observatori del Deute en la Globalització. El deute del sud amb l'Estat espanyol: Responsabilitat i il·legitimitat. ODG. Barcelona, 2010. Informe publicat aquí.

Ramos, Laura. Els crims del deute. Observatori del Deute en la Globalització. Editorial Icaria (col·l. ContraArguments). Barcelona, 2006.
 
Toussaint, Eric; Millet, Damien. 60 preguntas 60 respuestas. Editorial Icaria.

Webs
 
 
 
 
 
 
 
 
Videos