Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Exemples d'insostenibilitat econòmica. El deute extern

3. Qui finança els deutes de qui?

 
L’any 2008 els països del sud van transferir al nord més de 556.194 milions de dòlars en concepte de pagament del deute, xifra que suposa gairebé cinc vegades la quantitat que els països del nord els van donar en concepte d’ajut oficial al desenvolupament, 119.759 milions de dòlars. Aquesta transferència més elevada de diners del sud al nord respecte de la del nord al sud ha anat augmentant des de la dècada de 1990.
 
Si el servei del deute del sud al nord és 4,6 vegades l’ajut oficial al desenvolupament, què es transfereix anualment del nord al sud?, qui està finançant el desenvolupament de qui?
 
robo

 Figura 3. Robatori.