Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Exemples d'insostenibilitat econòmica. El deute extern

6. La il·legitimitat del deute reclamat

 
El deute és il·legítim perquè bona part dels préstecs que han originat el deute extern dels països empobrits han estat gestionats en contra del benestar i els interessos de la població. A través d’aquests préstecs s’han violat els drets humans, les regles del dret internacional per les quals es regeixen les relacions entre els estats o altres principis de dret reconeguts internacionalment. Són préstecs que, directament o indirectament, han suposat un atemptat contra la dignitat de les persones i contra la pau.
 
En concret, molts dels préstecs que ara s'estan pagant han estat destinats a:
 
• La compra d’armes, sovint amb la finalitat de silenciar protestes civils.
• El finançament d’una dictadura.
 
• El finançament de guerres per envair i annexionar territoris veïns.
 
• Préstecs que no van arribar mai al país i que van ser desviats per a la corrupció.
 
• La compra de béns de luxe per a les elits del país.
 
• El finançament d’infraestructures en benefici d’empreses transnacionals.
 
• Projectes nefastos mal anomenats ‘de desenvolupament’, amb greus impactes econòmics, socials i ambientals.
 
• Préstecs imposats per l’FMI en condicions econòmiques nefastes per al benestar de la població.

brindis

Figura 6. Brindis.

 
I tot això, amb el coneixement (i consentiment) dels qui donaven els préstecs: governs del nord, institucions financeres internacionals o bancs privats.
 
Alguns exemples concrets de deutes il·legítims són recollits a l'informe “Crèdits FAD, evidències d'il·legitimitat”.