Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Exemples d'insostenibilitat social

1. Introducció, objectius de la unitat

 
En aquesta unitat presentarem dos casos d’estudi que exemplifiquen diverses problemàtiques vinculades a la insostenibilitat social. 
 
 
En primer lloc, el cas del genocidi de Rwanda, a la dècada dels anys noranta del segle XX, un greu conflicte social al rerefons del qual trobem l’ultrapassament de la capacitat de càrrega d’un territori.
 
En segon lloc, les problemàtiques vinculades a la pobresa que es genera a les grans ciutats del món (megapolis), resultat del desigual i complex creixement de la població humana del planeta i de la urbanització.
 
 
 
mejico df      
 

Figura 1. Mèxic DF (esquerra). Font: skyscraperlife.com 

Fugida de ruandesos a causa dels conflictes entre hutus i tutsis (dreta)

 
L'objectiu d'aquesta unitat és entendre —a través d’aquests dos casos d’estudi— la complexitat dels problemes d'insostenibilitat, que sovint tenen un origen ambiental però que acaben esdevenint casos d'insostenibilitat social.