Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Exemples d'insostenibilitat social

5. Activitats

 

Activitat 1. Rwanda
 
Els estudiants visualitzen aquest vídeo fora de l'aula. A classe surt un estudiant a la pissarra i es relacionen, amb les aportacions de tots els assistents, tots els actors que han intervingut en el conflicte de Rwanda. Durada a classe: 1 hora.

 

Activitat 2. Rwanda
 
Els estudiants visualitzen aquest vídeo i llegeixen aquesta documentació fora de l'aula. La classe es divideix en tants grups d'estudiants com actors intervenen en el conflicte (vegeu l'activitat 1). A continuació se simula una negociació a les Nacions Unides entre els diferents actors del conflicte, dels quals es reprodueix el posicionament. Durada a classe: 2 hores.

 

Activitat 3. Rwanda
 
 
Un cop llegits els continguts de la unitat i la documentació detallada a la bibliografia, es fa un debat a classe que aporti com a conclusió una relació prioritzada de les possibles mesures per augmentar la capacitat de càrrega de Rwanda. Durada a classe: 2 hores.
 
 
Activitat 4. Megaciutats
 
La classe es divideix en 4 grups i cada un cerca informació –fora de l'aula– sobre una megaciutat diferent del món. El proper dia de classe cada grup fa una breu presentació de 10 minuts sobre la megaciutat que ha treballat i, posteriorment, tots junts debaten i posen en comú les diferències, semblances i característiques socioambientals de les megaciutats estudiades. Durada de la sessió: 2 hores.