Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 1
Exemples d'insostenibilitat social

3. Les megapolis

 
Tal com s’ha vist a la unitat 2, la població humana sobre el planeta Terra continua creixent de forma exponencial. D’aquells 2.500 milions d’habitants dels anys cinquanta del segle passat, durant el 2012 arribarem als 7.000 milions i sembla que tot condueix a l’escenari mitjà que l’ONU preveu des de fa anys i que ens portarà a més de 9.000 milions d’habitants el 2050, més de 8.000 milions dels quals viuran en els ‘països en vies de desenvolupament’.
 
 
poblacio
 

Figura 6. Previsions d'evolució de la població humana al món segons les Nacions Unides. Font: Population Division on the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (2009). World Population Prospects: The 2008 Revision, Highlights. New York. United Nations

 

Des de l’any 2000, quasi la meitat de la població del món viu en zones urbanes. L’Àfrica, l’Àsia i el Pacífic són les regions menys urbanitzades, mentre que l’Amèrica del Nord, Europa i l’Amèrica Llatina són les més urbanitzades del món.

 

 
poblacio urbana
 

Figura 7. Percentatge de la població mundial que viu en zones urbanes (per continents). Font: Global Environment Outlook 3 (GEO-3). United Nations Environment Programme.

  

L’any 1975 una de cada tres persones del món vivia en àrees urbanes i la majoria d’elles en indrets de menys d’un milió d’habitants. Paral·lelament a aquest creixement urbà van sorgir les megaciutats (àrees urbanes de com a mínim 10 milions d’habitants). Entre 1975 i 2005 el nombre d’aquestes grans ciutats va créixer vertiginosament i va passar de 3 (2 de les quals eren en països industrialitzats) a 19 (15 de les quals, en països menys desenvolupats). Es calcula que per a l’any 2025 n'hi hauran 26.
 
A l’informe “State of the World’s Cities 2008/2009”, elaborat pel programa HABITAT de les Nacions Unides, s’hi identifiquen 7 ciutats que passaran a formar part els propers anys del club de les ciutats més poblades del planeta (el club dels 10 milions d’habitants), les quals es poden veure al mapa següent. Com es pot comprovar, hi ha dues ciutats de la Xina, un país que viu un creixement de la població espectacular, tal com es pot veure en un magnífic estudi realitzat per MacKinsey Global Institute i també en aquest vídeo tan interessant. La resta de ciutats estan situades en països en vies de desenvolupament i, sobretot, en països altament conflictius geoestratègicament.
 
També s’està produint un fenomen nou, el de les "ciutats sense fi". El corredor poblacional Hong-Kong - Shenzhen - Guangzhou tindrà 120 milions d'habitants, i el que va des de Rio de Janeiro fins a São Paulo, uns 43 milions.