Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Fonaments d'ecologia

6. Cicles biogeoquímics

 
Els organismes vius necessiten entre 30 i 40 elements químics, que varien quant a nombre i tipus segons cada espècie. No obstant això, veiem que tots els éssers vius compartim el carboni com l’element majoritari en la nostra constitució (figura 23), el nutrient bàsic i essencial. 
 
fig 23
 

Figura 23. Composició elemental del cos humà (a l’esquerra) i extracte sec, una vegada treta l’aigua.

La major part de les substàncies químiques de la terra no es troben en formes útils per als organismes. Però els elements com el carboni i tots els nutrients necessaris són ciclitzats contínuament en formes complexes a través de les parts vives i no vives de la biosfera, les quals es converteixen en formes útils per una combinació de processos biològics, geològics i químics.

Es denomina ‘cicle biogeoquímic’ el moviment de quantitats massives de nutrients —com ara carboni, nitrogen, oxigen, hidrogen, calci, sofre, fòsfor i altres elements— entre els components vivents i no vivents de l’ambient (atmosfera i sistemes aquàtics), mitjançant una sèrie de processos de producció i descomposició. El cicle dels nutrients des de la biota (en l’atmosfera, la hidrosfera i l’escorça de la Terra) fins a la biota, i viceversa, té lloc en els cicles biogeoquímics (de ‘bio’: ‘vida’, i ‘geo’: ‘a la terra’). El terme ‘cicle biogeoquímic’ deriva del moviment cíclic dels elements que formen els organismes biològics (‘bio’) i l’ambient geològic (‘geo’) i que intervenen en un canvi químic.
 
Els elements estan disponibles perquè els utilitzin una vegada rere l’altra altres organismes; sense aquests cicles, els éssers vius s’extingirien.
 
Hi ha tres tipus de cicles biogeoquímics interconnectats.
 

Taula 11.

Cicle gasós
Els nutrients circulen, principalment, entre l’atmosfera i els organismes vius. En la majoria d’aquests cicles els elements són reciclats ràpidament —generalment al cap d’unes quantes hores o uns quants dies. Els principals cicles gasosos són els del carboni, l’oxigen i el nitrogen.
Cicle sedimentari
Els nutrients circulen entre l’escorça terrestre (sòl, roques i sediments), la hidrosfera i els organismes vius. Els elements, generalment, es reciclen molt més lentament que en el cicle atmosfèric, perquè són retinguts a les roques sedimentàries durant un llarg temps geològic (de desenes a milers de mil·lennis i no tenen una fase gasosa). El fòsfor i el sofre en són dos exemples.
Cicle hidrològic
En el cicle hidrològic, l’aigua circula entre l’oceà, l’aire, la terra i la biota. Aquest cicle també distribueix la calor solar sobre la superfície del planeta.
 
 
El temps de permanència dels elements en els diferents subsistemes és molt variable. S’anomena ‘reserva’ el lloc on la permanència és màxima.

Les activitats humanes ocasionen l’obertura i l’acceleració dels cicles, cosa que contravé el principi de sostenibilitat de reciclar al màxim la matèria. Això origina que s’escapin nutrients i es produeixin deixalles.