Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Fonaments d'ecologia

9. Activitats

 
Activitat 1
 
Segons la definició de Krebs, l’ecologia és “l’estudi científic de les interaccions que determinen la distribució i l’abundància dels organismes”. D’acord amb això, descriviu els 15 factors més importants que afecten la distribució i l’abundància dels organismes. Ordeneu-los i agrupeu-los.
 
Feu l’activitat en grup (4-6) durant 30 min. Escriviu les conclusions, redacteu-ne un informe i exposeu-lo a classe.

 

Activitat 2
 
Visioneu aquest vídeo sobre la teoria de la resiliència i un dels pares del concepte: Buzz Holling.

Treball a casa: feu una anàlisi de 300 paraules per escrit, amb les principals aplicacions de la teoria de la resiliència en l’ecologia.
 
A continuació poseu en comú a classe les conclusions de l’activitat (total: 1 hora de treball a classe).