Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Economia ambiental i ecològica

1. L'economia convencional: d'esquena al món

 
L'emergència de la ciència econòmica moderna (vegeu la unitat d'economia) va venir associada a un interès gairebé exclusiu en la dimensió del mercat, crematística, de l'activitat econòmica, en detriment dels processos socials i ecològics de producció i distribució de valors d'ús que no tinguessin un valor de mercat (preu/valor de canvi) associat. Encara que els objectius de l'economia es definissin com “la maximització de la satisfacció de les necessitats humanes —benestar— a partir de l'ús de recursos escassos”, en la pràctica tant la discussió al voltant del que són 'necessitats humanes' (en les dimensions fisicobiològica, psicològica, històrica i cultural) com la discussió pel que fa a l'origen, la reproducció i la destinació dels 'recursos escassos' deixen de ser objecte d'estudi de l'economia, que passa a centrar-se gairebé exclusivament en l'estudi de la crematística, en les relacions de compra i venda en el mercat.
 
 
 nyse     corredors de borsa
 

Figura 1. La borsa de valors. Font: (a) Millonario en bolsa (dreta) 'El Espectador'


D'una banda, emergeix la noció que el benestar és determinat pel nivell de renda monetària (com més diners i més consum de valors de canvi, més benestar hi hauria), mentre que, de l'altra, tots els processos naturals que no es reflecteixen en un valor de canvi —la fertilitat natural de la terra, els serveis d’ecosistemes com ara la reproducció de la vida marina en els manglars i estuaris, l'estabilitat climàtica o l'aire que respirem— deixen de ser considerats en el camp de l'economia. El procés econòmic és representat com un bucle tancat tant a la cultura i a la història, com a l'entorn natural, pel que fa al 'flux circular de la renda', en què només es representen les transaccions crematístiques (figura 1). És com si l'economia no fos també un procés físic i social, en el qual es transformen materials i hi intervenen diferents persones que tenen cultures, valors i històries particulars. És per això que alguns economistes van començar a advocar per una 'economia postautista' o 'una economia del món real', en comparació amb la ‘ciència autista’, basada en els models irreals en què s'ha convertit la ciència econòmica convencional.
 
 
diapositiva
 

 

Figura 2. La visió convencional del procés econòmic: on és el món? I la naturalesa? I la societat?