Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Economia ambiental i ecològica

3. La crítica de la "mà invisible" del mercat

 
Des del punt de vista ideològic, fins aleshores el concepte de la ‘mà invisible’ —entesa com un mecanisme automàtic de transformació dels interessos crematístics privats en benestar col·lectiu— va permetre concebre l'economia en termes crematístics únicament, sense que es produïssin grans preocupacions ètiques.

ma invisible 2

 

Figura 9. Il·lustració còmica sobre la "mà invisible". Font:René Fujiwara

 
El que era bo des del punt de vista crematístic, també havia de ser bo per a la societat i el medi ambient. No obstant això, l'evidència de la contaminació de l'entorn i el progressiu esgotament dels recursos naturals, així com la sobreexplotació del treball i els fenòmens de crisi social resultants de la competència de mercat, van portar a autors com ara Ignacy Sachs —que va defensar el concepte creat a la dècada de 1970 d’‘ecodesenvolupament’ i que, en certa manera, va ser el precursor del concepte de ‘desenvolupament sostenible’ que es va consolidar a la dècada de 1980)— a plantejar que la competència de mercat, si d’una banda estimula la innovació i el desenvolupament, de l'altra, condueix els agents econòmics a internalizar els beneficis i externalizar els costos. És a dir, genera també una sèrie de costos socials i ecològics externalitzats, com ara una baralla pels recursos. En els llocs on els productors es poden beneficiar del curs d'un riu per alimentar les seves turbines, de la productivitat natural d'un manglar, d'un bon emplaçament geogràfic que faciliti els transports, de terres particularment fèrtils o de la patent d’un coneixement ancestral, el que s'intenta fer és privatitzar el recurs i limitar-hi l'accés, de manera que el benefici acaba sent privat. D'altra banda, allà on es poden estalviar costos abocant els residus directament als rius o a l'atmosfera, o fent que les famílies o l'Estat assumeixin costos socials que estan associats al treball (salut, invalidesa, transport, etc.), la mateixa competència del mercat porta els productors a fer-ho. És a dir, la “mà invisible” deixa de ser un aspecte positiu i es converteix en una qüestió problemàtica.

 
 happiness
 

Figura 10. Felicitat. Font: micoach.es