Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Economia ambiental i ecològica

7. L'economia ecològica i la visió sistèmica del procés econòmic

 
Com es pot veure en el quadre de Costanza, contràriament a l'economia ambiental, que se centra en la determinació dels impactes que són conseqüència de l'economia sobre l'entorn (econòmic, social i natural) amb vista a “internalitzar-los”, l'economia ecològica parteix d'una perspectiva més sistèmica i intenta estudiar i comprendre el conjunt de les dinàmiques socioeconòmiques i ecològiques, així com les interaccions recíproques que es produeixen entre aquestes. Més que processos lineals, el que planteja és l'existència de processos coevolutius, pels quals tot procés econòmic és tributari de dinàmiques socials i ecològiques més àmplies, que el sostenen. En aquest sentit, el procés econòmic és vist com un subsistema de sistemes més amplis sense els quals no podria existir, de la mateixa manera que un òrgan no pot existir sense un organisme.
 
 
diapo             
 
 

Figura 16. L'economia dins del seu context social i ecològic. El camp de la economia ecològica. Font: elaboració pròpia