Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Economia ambiental i ecològica

9. Indústria, mercat i esgotament dels recursos: els orígens i límits històrics de l'actual model de desenvolupament econòmic

 
Com tots sabem, la Revolució Industrial i tot el procés de desenvolupament modern es va basar —i es basa també en l’actualitat— en l'explotació dels recursos fòssils (primer el carbó, després el petroli i el gas natural), que ha alimentat no només la caldera de la indústria, sinó també l'explosió demogràfica i l'explosió en el consum de béns i serveis. Això s’ha produït tant en el sector dels transports com en el de la indústria farmacèutica, la petroquímica, etc. La disponibilitat de vastes reserves de recursos fòssils i el fet de considerar-les únicament tenint en compte els costos immediats (i la rendibilitat) d'extracció, sense tenir en compte que eren limitades i que el seu consum produiria uns efectes entròpics al final del procés, van generar una sèrie de distorsions que centren les discussions sobre la (in)sostenibilitat de l'actual model de desenvolupament.
 
 
 mina carbó
 

Figura 18. Mina de carbó. Font: coal-is-dirty.com

 

Considerant el consum entròpic no com un consum del capital acumulat, sinó simplement com una aportació a la renda, la renda crematística i la (re)producció de béns i serveis va poder créixer de manera exponencial. El cost d’aquest creixement va ser convertir-nos al mateix temps en deutors i presoners dels combustibles fòssils, deute que, poc a poc, comença a cobrar-se en forma de canvi climàtic, inseguretat alimentària, conflictes econòmics i ecològics distributius, inflació i crisi econòmica. Davant d'això, l'economia ecològica intenta establir alguns criteris operatius per aconseguir un desenvolupament sostenible des del punt de vista ambiental, considerant que el capital de formació humana i el capital natural són complementaris, no substituts, que tant l’un com l'altre poden constituir factors limitadors i que, actualment, el factor limitador és el capital natural. Per això, l'economia ecològica proposa que:
 
1. La taxa d'utilització dels recursos renovables no ha d'excedir la taxa de regeneració.
 
2. La taxa de generació de residus no ha de superar la capacitat d'assimilació del medi ambient.
 
3. La taxa d'utilització dels recursos no renovables ha de ser menor o igual que la taxa de desenvolupament de recursos renovables que han de substituir-los.

 

 garbage

 

Figura 19. Escombraries. Font: wavepatrol.wordpress.com