Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Fonaments d'economia

11. La natura i la crisi de sostenibilitat del capitalisme

 
També els recursos naturals, en forma de matèria primera, fonts d'energia i serveis ecosistèmics, són mercaderies fonamentals per al funcionament i el manteniment de la indústria. No obstant això, es tracten de dinàmiques, processos i béns que es donen de forma aliena a la lògica del mercat i els estímuls de preus.

Contràriament a les mercaderies normals —reproduïbles—, l'augment dels preus no es tradueix en un increment de l'oferta o viceversa. Els bancs de tonyina salvatge, la vida de l'Amazònia o els huracans tropicals no responen directament a la disposició a pagar dels potencials consumidors o víctimes. És per això també que deixar-ho tot a la mà invisible de l'autoregulació del mercat no funciona, ja que, sense una regulació i un control polític i cultural de les nostres relacions amb l’entorn, aquest seria destruït i saquejat com ja ha passat abans i com passa avui, en què aquesta regulació és absent o defectuosa.
 
 
 
amazonas                                     iraq
 

Figura 27. Mineria de bauxita. Font: news.eastvillagers.org                      Figura 28. Oli Iraq. Font: activistpost.com

 

 

serra pelada                   tar sands

   Figura 29. 'Serra Pelada'. Font: colossusminerals.com                                       Figura 30. 'Tar sands'. Font: oilempire.us