Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Fonaments d'economia

3. Formes d'economia

 

Entenent l'economia més enllà de la crematística, l'historiador econòmic Karl Polanyi identifica quatre formes bàsiques per les quals les diferents societats organitzen i orienten la seva activitat econòmica amb la intenció de produir, distribuir i consumir valors d'ús:
 
 
 
 
d) el comerç (compra i venda de béns i serveis).
 
 
De les quatre, les tres primeres formes d'organització social de la producció i distribució de valors d'ús no passen per la crematística i només en el comerç intervé la lògica del valor de canvi, la lògica inherent a les relacions de compra i venda (vegeu la figura 4).
 
 

 
 economia segons polanyi
 

Figura 4. El procés econòmic segons Karl Polanyi. Font: elaboració pròpia

 

 
Cadascuna d'aquestes formes d'economia va associada a unes formes d'organització social, jurídica i cultural determinades.
 
 
L’autosuficiència requereix l'autonomia individual i la capacitat de gestionar els recursos de manera autònoma i apropiar-se’n.

La reciprocitat s’associa a relacions de simetria i cultures en què el jo és reconegut com una forma important d'identitat social, amb la qual cosa s’assegura un cert equilibri en els intercanvis en la mesura que l'agent individual alhora que és generós amb els altres també es beneficia de la generositat aliena.

La redistribució requereix una organització jeràrquica de la societat, en la qual les formes de producció o distribució del producte social es gestionen i es determinen a partir del talp de la piràmide (el patriarca, el senyor o l'estat actual).

El comerç ja s'associa a l'intercanvi privat entre dos agents formalment lliures i, per tant, lliures per negociar les condicions del contracte de compravenda entre si. Segons això, també requereix que hi hagi propietat privada i, així, una relació objectivada entre el subjecte (propietari) i l'objecte (la mercaderia), sobre el qual el propietari té plens drets i del qual pot disposar lliurement.