Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Fonaments d'economia

5. L'economia moderna

 

Per al desenvolupament modern, el subsistema crematístic de subordinació es converteix en l'element estructurador i la finalitat última del desenvolupament. El concepte ‘desenvolupament’ es redueix al creixement de l'activitat de mercat i es considera "país desenvolupat" el país en què, en el fons, cada vegada més la satisfacció de les necessitats s'aconsegueix per mitjà del mercat i no mitjançant l'autosuficiència o la reciprocitat (per a tots els efectes, la redistribució també es pot aplicar al producte del mercat, com s’esdevé en els països “desenvolupats” d'Europa).

En un sistema dominat per la lògica del mercat, la producció, el comerç i el desenvolupament de la tecnologia, l’economia es regeix per la lògica del valor de canvi, de la rendibilitat, i no per la del valor d'ús, del benestar aportat pel producte en si.

I perquè funcioni l'economia de mercat, la societat es converteix en una societat de mercat: les persones, les empreses i també els governs han de funcionar segons un càlcul econòmic, crematístic (buscant sempre el màxim creixement, la màxima rendibilitat) i no en funció d'altres consideracions de caràcter ètic, moral o polític, ja que això distorsionaria el funcionament del mercat, els equilibris entre l’oferta i la demanda. La raó instrumental i no més la raó comunicativa passa a ser dominants. No més el "viure i viure bé", sinó el "art de guanyar diners" és, així, el que passa a regir el desenvolupament modern.
 
 
 
 mercat japó                   bolsa ny
 

Figura 8. Mercat de tonyina al Japó. Font: smh.com.au                    Figura 9. Borsa de Nova York. Font: solo-opiniones.com

 
 
mercat de la prostitució
 

Figura 10. Mercat de la prostitució. Font: blog.lib.umn.edu