Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Fonaments d'economia

8. La crisi de l'economia de mercat i les falses mercaderies

 
No obstant això, encara que és cert que després de l'emergència del mercat lliure acompanyant la Revolució Industrial i l'ús indiscriminat dels combustibles fòssils que va originar vam poder observar un augment espectacular i exponencial en les innovacions tecnològiques, la reproducció de coses i de persones, també és cert que tot aquest procés va venir acompanyat de transformacions i crisis socials, ecològiques i també econòmiques. Així com la mà invisible va esdevenir un poderós instrument per impulsar la producció i el creixement crematístic, també va generar una sèrie d'externalitats i destruccions.

Segons Polanyi, això es deu al fet que hi ha una limitació intrínseca i fonamental en la lògica del valor de canvi, de la crematística, a l'hora d'aplicar-la a tot allò que ell va anomenar ‘falses mercaderies'. Polanyi identifica tres categories fonamentals d'aquestes falses mercaderies: la terra (o, el que seria el mateix, els recursos naturals), els diners i el treball humà. Tots tres són fonamentals per a la indústria. No obstant això, cap dels tres no són, d'entrada, mercaderies produïdes per al mercat en funció d'un càlcul crematístic de cost- benefici, per la qual cosa no responen a la regulació del mercat. 
 
 
karl polanyi                                       gran transformacio
 

                 Figura 18. Karl Polanyi. Font: nodo50.org         Figura 19. 'La gran transformación', Karl Polanyi. Font: entrelectores.com