Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Fonaments d'economia

9. Els diners i la crisi en l'"economia real"

 
El diner té una existència determinada per una decisió política, de les finances públiques i privades, que determina la massa monetària que es posa en circulació.

Encara més, pel que fa al diner el seu únic valor d'ús és que sigui acceptat com a valor de canvi. Per això, el diner reposa sobre una convenció social, en què tothom confia. Una vegada que aquesta confiança es perd —cosa que ja s’ha esdevingut diverses vegades en el passat—, el seu valor alternatiu (per exemple, construir castells de bitllets) és gairebé nul. Deixa de servir com a mercaderia. No obstant això, el diner és fonamental per al mercat. De fet, per a una societat de mercat és tan important com ho són per a una societat agrícola les pluges. L’excés genera processos (hiper)inflacionistes, la manca, sequeres de demanda i, en conseqüència, acumulació d’estocs i fallides generalitzades en la indústria, com hem pogut comprovar en la recent crisi financera, els efectes de la qual encara observem.
 
 
 
dolar zimbabue                              jugando con dinero
 

                    Figura 20. Dòlar de Zimbabwe. Font: welt.de             Figura 21. Jugant amb diners. Font: moneytipcentral.com

 
 
 
                    hiperinflacion                                               inflacion
 
 

Figura 22. Hiperinflació a Zimbabwe. Font: moneytipcentral.com            Figura 23. Inflació. Font: moneytipcentral.com