Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Gestió ambiental. Generalitats

1.1. Objectiu de la unitat

 
En el context d’un material docent introductori com és aquest web, aquesta unitat pretén explicar de manera molt general el concepte de gestió ambiental i els objectius i els avantatges d’aplicar-la, així com l’enumeració de les principals eines utilitzades, les quals s’explicaran més detalladament en les unitats 35, 36, 37, 38 i 39.
 
 
evaluacio impacte        auditoria ambiental      emas
 

Figura 2. A l’esquerra: avaluació d’un impacte ambiental (font: Silvotec); al centre: una auditoria ambiental (font: Ambiental del Sud); a la dreta: EMAS. Gestió ambiental certificada (font: Parlament d'Andalusia).