Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Gestió de residus industrials

1. Definició de 'residu industrial'

 
La definició de ‘residu industrial’ (RI), segons el DOGC (2009), és:
 
“Materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja el productor o posseïdor dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que, d’acord amb aquesta Llei, no poden ésser considerats residus municipals.”
 
D’aquesta definició es conclou que qualsevol producte manufacturat que arriba al mercat és susceptible de convertir-se en un residu en el moment en què el posseïdor decideixi desfer-se’n.
  

ri

 

Figura 1. Indústria