Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Gestió de residus industrials

3. Gestió dels residus industrials

 
Qualsevol procés de transformació —des de l’extracció de recursos per convertir-los en matèries primeres, la transformació d’aquestes en productes i el consum mateix d’aquests productes— genera substàncies no volgudes que anomenem ‘residus’. 

representació esquemàtica d’un cicle productiu 

Figura 3. Representació esquemàtica d’un cicle productiu. Font: elaobració pròpia

 
 
Quant als residus que es generen, es distingeixen dos models de gestió:

- Model de gestió lineal: no té en compte l’origen dels residus, ni el procés de producció dels residus, ni a possibilitat d’actuar en aquest darrer àmbit.

- Model de gestió cíclica: és un model de gestió més sostenible.