Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Gestió de residus industrials

3.1. Model de gestió lineal

 
El model lineal intenta recollir, transportar i eliminar el volum que genera la societat industrial. No té en compte l’origen dels residus, ni es planteja el procés de producció dels residus ni la possibilitat d’actuar en aquest darrer àmbit. En les versions inicials i més crues, aquest model consistia a recollir parcialment les escombraries, abocar-les de manera incontrolada i incinerar-les, també, de manera incontrolada en abocadors.
 
model lineal Figura 4. Model lineal. Font: elaboració pròpia
 
 
Avui dia aquest model encara és vigent en moltes ciutats dels països en vies de desenvolupament.
 
Posteriorment, aquest model es va perfeccionar: inventari i control dels residus, recollida propera al 100 %, abocadors (dipòsits) controlats, incineradores amb control d’emissions i disposició controlada dels residus procedents de la incineració.
 
Avui dia els països desenvolupats són capaços de dur a terme una ‘eliminació’ dels residus en condicions higièniques correctes i d’impacte ambiental directe molt limitat, però aquest model lineal no deixa de ser insostenible, pel fet que no fa cap esforç per evitar l’esgotament de recursos.