Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Gestió de residus industrials

5. Operacions de valorització i tractament dels RI

 
El Catàleg de residus de Catalunya identifica tretze tipus de tractaments i disposicions per al rebuig dels residus i trenta operacions de valorització de residus.
 
 

taula operacions valorització i tractament.

Figura 8. Tractament i disposicións i rebuig de residus segons el catàleg de Residus de Catalunya. Font: CRC