Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Gestió de residus industrials

5.1. Regeneració d’olis minerals (V22)

 
El diagrama següent mostra un esquema del procés de regeneració d’olis minerals dut a terme pel gestor autoritzat CATOR, SA.
 
 
regeneració d’olis minerals

Figura 8. Esquema del procés de regeneració d'olis minerals a Catalunya. Font: CATOR, SA

 

Al web de l'ARC hi ha un esquema animat del procés de regeneració d’olis.


Al web de CATOR  hi ha mes informació sobre el procés.
 

Segons l'ARC:
 
 
desavantatge de la no regeneració d’oli