Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Gestió de residus industrials

5.2. Instal·lacions de recuperació energètica de residus (T11, T12, T13, T14)

 
Hi ha residus especials que, a causa de la naturalesa que tenen i gràcies a les tecnologies contrastades actuals, tenen com a sistema de gestió òptim la incineració. D’aquesta manera, s’aconsegueix transformar els residus en escòries, cendres i gasos amb la producció de contaminants més baixa possible, alhora que es produeix una reducció important del volum dels residus. Amb la calor produïda en el procés es genera vapor, el qual, conduït a una turbina, genera electricitat.

Al web de l'ARC hi ha un esquema animat de com funcionen aquest tipus de plantes.
 
El diagrama següent mostra l’esquema del procés de tractament dels efluents resultants d’un procés d’incineració.

 

tractament dels efluents resultants d’un procés d’incineració.

Figura 9. Esquema del procés de tractament d'efluents resultants d'un procés d'incineració. Font: ARC