Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Gestió de residus industrials

5.3. Dipòsits controlats de residus (T21, T22, T23)

 
Un dipòsit controlat de residus és una instal·lació de disposició controlada del rebuig en superfície de qualsevol tipus de residus.

El Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats diferencia, en funció dels residus que es gestionen, tres tipus de dipòsits controlats en superfície (DOGC, 1997):

• Dipòsits controlats de classe III per a residus especials.
 
• Dipòsits controlats de classe II per a residus no especials.
 
• Dipòsits controlats de classe I per a residus inerts.
 
Al web de l'ARC hi ha les mesures tècniques d’impermeabilització i segellament que cal adoptar segons el tipus de dipòsit controlat.