Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Gestió de residus industrials

6. Activitats

 
Activitat 1
 
 
Se situa l’alumne com a responsable de la gestió dels residus generats en un determinat tipus d’instal•lació industrial. Es fa a l’alumne una breu descripció de la instal·lació i de l’activitat que duu a terme, i se li demana que:

 

- Donada una llista de residus industrials (origen i descripció), classifiqui els residus com a especials (perillosos) o no especials (no perillosos).
 
 
Activitat 2
 
 
Se situa l’alumne com a responsable de la gestió dels residus generats en un determinat tipus d’instal·lació industrial. Es fa a l’alumne una breu descripció de la instal·lació i de l’activitat que duu a terme, i se li demana que:
 
- Donats els codis, segons el CRC, de diferents residus industrials que es generen en la instal·lació de la qual és responsable, determini la millor via o les millors vies de gestió externa per als residus, i justifiqui la decisió.
 
 
 Activitat 3
 
 
Se situa l’alumne com a responsable de la gestió dels residus generats en un determinat tipus d’instal·lació industrial. Es fa a l’alumne una breu descripció de la instal·lació i de l’activitat que duu a terme, i se li demana que:
 
- Descrita una situació anòmala pel que fa a la gestió externa d’un residu industrial, identifiqui l’anomalia i determini la manera correcta d’actuar.