Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Impacte ambiental

2. Glosari

 
Impacte ambiental: Alteració favorable o desfavorable sobre el medi deguda a una acció.

Estudi d’impacte ambiental: document tècnic, de caràcter interdisciplinari que identifica, preveu, valora i corregeix els efectes ambientals que pot produir una acció determinada.

Declaració d’impacte ambiental: Pronunciament de l’autoritat competent en medi ambient, sobre la base de l’EIA, les al·legacions, objeccions i participació pública sobre si convé o no realitzar l’activitat. També inclou les mesures de protecció addicional que es considerin més oportunes.