Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Impacte ambiental

5.1. Llistes de comprovació

 
Estan basades en una llista de factors biofísics, socials i econòmics que poden ser afectats per l’execució del projecte. En general, no inclouen una relació causa-efecte de les activitats del projecte, però, com a contrapartida, són fàcils d’utilitzar.
 
Tenen com a funció principal identificar, en estadis inicials, els impactes ambientals que tindran lloc.
 
Hi ha tres tipus bàsics de llistes de comprovació:
 
Llistes descriptives. Serveixen per donar directrius sobre com s’avaluen els impactes. En general, inclouen requeriments de dades, fonts d’informació i tècniques de predicció. Si les apliquem al soroll, tenim:
 
► Dades requerides:
• Canvis del nivell d’immissió.
• Freqüència amb què passen aquests canvis.
• Nombre de persones afectades.
 
► Fonts d’informació:
• Nivell de soroll de fons.
• Canvis en el trànsit de la zona.
• Mètodes de mitigació possibles.
 
► Tècniques de predicció:
• Mètode de propagació del soroll a la zona d’estudi.
 
Qüestionaris. Es basen en una sèrie de preguntes que cal respondre. Si parlem de salut ambiental, tenim:
► S'han registrat problemes de malalties a l’àrea del projecte?
 
Llistes d’aplicació de límits. Llista de factors ambientals relacionats amb un límit a partir del qual l’activitat desenvolupada es considera un impacte. Un avantatge d’aquestes llistes és que permeten comparar fàcilment diverses alternatives, ja que valoren el nombre de vegades que cada proposta supera els límits.