Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 1
Introducció a l'estat del món

1.1 Objectius de la unitat

 
Un dels motius que explica la manca d’actuació de la humanitat davant la crisi és la percepció insuficient que ha tingut de la seva magnitud, especialment els països rics, i també la dificultat per acceptar-la. Tal com deia Lester Brown, del Worldwatch Institute, "hem adquirit la capacitat d’alterar els sistemes naturals de la Terra, però ens neguem a acceptar la responsabilitat d’aquesta pràctica".
 
Al Gore, ex-vicepresident dels EUA durant el mandat de Clinton i conegut activista contra el canvi climàtic per la seva pel·lícula 'Una veritat incòmoda', va escriure l'any 1993 el llibre 'La Tierra en juego', on afirmava: “Tal vez más peligrosa para la integridad del Medio Ambiente que las propias amenazas estratégicas sea nuestra manera de percibirlas. La mayor parte de la gente se resiste a aceptar la extrema gravedad de la crisis.” En definitiva, no som conscients de la dimensió de la crisi, ni de la nostra coresponsabilitat, ni estem disposats a acceptar-ne les conseqüències i implicacions.
 
jugant amb el mon

 Figura 2. Sovint els humans del països rics abordem els problemes globals amb una certa dosi de frivolitat. Font: Carrera, E. (ed). (2000)

 

El principal objectiu d'aquesta unitat és introduir-nos en el coneixement de la magnitud dels principals problemes globals des de la perspectiva ambiental, social i econòmica, problemes la magnitud i gravetat dels quals sovint des de la realitat quotidiana d'un país del nord no som capaços de percebre.