Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Introducció a l'estat del món

11.2 Una sola Terra. La petjada ecològica de diversos països del món

 

 
Avui dia la humanitat utilitza una quantitat de recursos equivalent a 1,4 vegades la capacitat de la Terra per produir-los en un any. Podem dir, per tant, que actualment per viure necessitem la capacitat d’1,4 planetes Terra.

Els escenaris més conservadors de les Nacions Unides suggereixen que, si les tendències actuals de població i consum de recursos segueixen igual que en l'actualitat, d’aquí a uns deu anys necessitarem l'equivalent a dues Terres per viure. Però és evident que només en tenim una.
 
grafica petjada mon

Figura 73. Avui dia la nostra petjada ecològica ultrapassa 1,4 vegades la biocapacitat mundial. Font: Informe Planeta Vivo 2008, WWF

 
 
  
Gairebé la meitat de la nostra petjada ecològica la consumim fixant el carboni de les nostres emissions, la qual cosa posa de manifest el gran impacte de la crema de combustibles fòssils, tal com s'explica a les unitats 11, 18, 25, 26 i 27.
 petjada per component

Figura 74. Evolució de la petjada ecològica per component. Cal fer notar que gairebé la meitat de la petjada ecològica és la fixació de carboni. Font: Informe Planeta Vivo 2008, WWF

 
 
 
 
Però evidentment la petjada ecològica no és la mateixa a tots els països del món. Com més alt és el nivell de vida, més alts són el consum de recursos i els impactes, i més gran és, per tant, la petjada ecològica. La petjada ecològica és doncs un bon índex per avaluar els models de desenvolupament i sobretot les pautes de producció i consum de recursos.

 
 
paisos ingresos alts paisos ingresos medis
 
paisos ingresos baixos
 

Figura 75. Evolució de la població, petjada ecològica i biocapacitat dels països amb ingressos alts (a dalt, esquerra), ingressos mitjans (a dalt, dreta) i ingressos baixos (a baix, centre). Font: Informe Planeta Vivo 2008, WWF

 
 
 
És evident que les responsabilitats dels impactes no són les mateixes a tots els països del món, ja que els nivells de vida i les pautes de producció i consum són diferents. També cal considerar la població variable, ja que un país amb una petjada petita però amb una població gran pot acabar produint un impacte superior que un país que té una petjada gran i una població petita.
 
 petaja poblacio 61
petjada poblacio 2005
 

Figura 76. Petjada ecològica i població, comparació entre 1961 i 2005. Font: Informe Planeta Vivo 2008, WWF

 
 

 
També és cert que no pas tots els països o regions geogràfiques tenen la mateixa riquesa natural ni la mateixa capacitat per produir recursos (fertilitat, disponibilitat d'aigua) o de fixar carboni (cobertura forestal i tipologia de bosc). A la figura 78 es mostra la biocapacitat i la petjada per regions, i s’hi pot observar que algunes zones tenen una petjada inferior a la seva biocapacitat i d'altres no.
  biocapacitat i petjada per regió

Figura 77. Biocapacitat i petjada ecològica per regions l'any 2005. Font: Informe Planeta Vivo 2008, WWF

 
 
Per conèixer la petjada ecològica de qualsevol país, cliqueu aquí.