Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Introducció a l'estat del món

12. Reflexions finals

 

De tot el que hem vist fins ara podem concloure que:
 

- La Terra és un planeta finit i actualment l'únic planeta habitable que coneixem.
 
- Les dinàmiques actuals de creixement exponencial de la població, consum de recursos i generació de residus ens acosten amb gran rapidesa als límits de la capacitat de càrrega dels ecosistemes.
 
- En un món finit, com és la Terra, el creixement no pot ser infinit. Res físic pot créixer de manera indefinida.
 
- Avui dia els humans, a escala global, vivim per sobre de les capacitats naturals de la Terra. La nostra petjada ecològica ultrapassa la capacitat de càrrega de la Terra. Vivim, en definitiva, per sobre de les nostres possibilitats.
 
- Els humans ens hem dotat d'un món extremadament desequilibrat des del punt de vista social. Una minoria de la població (el nord geopolític) consumeix la majoria dels recursos i gaudeix de la major part de la riquesa, mentre que la major part de la població (el sud geopolític) consumeix una minoria dels recursos i gaudeix també de la menor part de la riquesa.
 
- La informació de què disposem actualment sobre l'estat dels problemes socioambientals de caràcter global és abundant, de qualitat i accessible. Si no actuem no és pas per manca d'informació.

- Caldrà repensar la nostra manera de relacionar-nos amb el planeta, els nostres models de desenvolupament, les pautes de producció i consum, i ajustar-les a la realitat d'un món finit.