Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Introducció a l'estat del món

13. Bibliografia

Llibres

Bos, E., Vu, M.T., Massiah, E., Bulatao, R.A. World Population Projections 1994-95. Washington, The World Bank Book and The Johns Hopkins University Press, 1994.
 
Brown, L.R. i altres. Full House, Reassessing the Earth’s Population Carrying Capacity. Nova York, The Worldwatch Institute Environmental Alert Series, W. W. Norton & Co., 1994.

Brown, L.R. i altres. Beyond Malthus. Nova York, The Worldwatch Institute Environmental Alert Series, W. W. Norton & Co., 1999.
 
Jared Diamond es pregunta en aquest llibre com és que unes societats han desaparegut sense deixar cap rastre de la seva evolució  i en canvi altres, adaptades al medi i gràcies a unes condicions especials de creixement, han assolit una civilització material i cultural pròsperes. L'autor fa una rigorosa recerca dels casos de cultures que no han perdurat: històries tràgiques com la dels maies, la de l'Illa de Pasqua o la dels indis Anasazi a l'Amèrica del Nord, i històries menys terribles, com la d'Islàndia o el Japó, cultures que han sabut reaccionar amb èxit als desafiaments ambientals.
 
Diamond, J. Armas, gérmenes y acero. Debate Editorial. 2006. Madrid.
El llibre intenta donar una explicació lògica a la distribució actual de la riquesa, dominació i hegemonia de les civilitzacions euroasiàtiques sobre la resta del món, desmuntant qualsevol teoria sobre la superioritat genètica, moral o intel·lectual.
 
International Institute for Applied Systems Analysis. The Future Population of the World. London, Earthscan Publications Ltd., 1994.
 
Novo, M. El Desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa. Pearson Educación. Madrid. 2006
 
Ponting, C. Historia verde del mundo. Editorial Paidós. Barcelona 1992.
Clive Ponting ofereix un enfocament diferent a la història: en lloc de centrar-se en els fets polítics, s'ocupa de les forces fonamentals que han canviat el món que ens envolta i les conseqüències de les nostres accions. El llibre és una crònica de la manera com el humans han fet malbé una gran part del món natural i és també una interpretació de la història mundial des d'una perspectiva global i ambiental.
 
United Nations. World Urbanization Prospects: the 2003 Revision. New York, United Nations, 2004. Accés a la informació
 
Vidal Villa, José Maria. Economia mundial. McGraw Hill , 1999.
 
Worldwatch Institute. L'estat del món 2010: La transformació de les cultures. El pas del consumisme a la sostenibilitat. Centre UNESCO de Catalunya-CADS. Barcelona. 2010. Cada any es publica un informe.
 
World Bank. World Bank Atlas 2003. Washington, World Bank.

World Bank. World development indicators. CD-ROM. Washington, World Bank, 2001.
 
WWF. Informe Planeta Vivo 2012. Gland. Suiza. 2012.
 
Xercavins i Valls, J.; Cayuela Marín, D.; Cervantes Torre-Marín, G.; Sabater i Pruna, A. Desarrollo sostenible. Edicions UPC, 2005.
 
 
 
Webs
 
Any Internacional de la Diversitat Biològica 2010. Organització de les Nacions Unides
 
 
 
 
Eco Sitio. Organització no governamental argentina que treballa sobre la pèrdua de biodiversitat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vídeos
 
Armas, gérmenes y acero. Basat en el llibre amb el mateix títol de J. Diamond