Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Introducció a l'estat del món

2. Capacitat de càrrega

 

La capacitat de càrrega és "el nombre més elevat d'individus d'una espècie que un hàbitat pot suportar de forma indefinida".
 
Posem l'exemple d'una praderia amb cérvols. Hi ha un nombre màxim de cérvols a partir del qual la quantitat d’herba que mengen aquests animals és superior a la seva capacitat natural de regeneració. Superat aquest límit es produeix una pèrdua de la cobertura vegetal del sòl i, per tant, l’erosió fa reduir la producció d’herba. Finalment els cérvols seran la principal víctima del seu excés de població, ja que el nombre d’exemplars es reduirà per manca d’aliment.
 
 
 2
 

Figura 3. Grup de cérvols en un prat. Font: Enric Carrera

 
Si no se supera la capacitat de càrrega, la població de cérvols es podrà mantenir de forma constant i  indefinida (hi hauran morts i naixements però la quantitat de cérvols es mantindrà constant).
 
Aquest concepte explica que l'explotació sostenible d'un recurs renovable només es podrà fer si no se supera la capacitat de càrrega. Si no pesquem més peixos dels que creixen de forma natural, la quantitat de peixos es mantindrà constant de forma indefinida. Si no traiem més fusta del bosc que la que creix de forma natural per tant dins dels límits de la capacitat de càrrega la quantitat de fusta (el capital natural segons alguns autors) es mantindrà constant de forma indefinida.
 
La capacitat de càrrega també s'utilitza com a criteri per determinar la pressió màxima que un ecosistema pot suportar sense alterar-se. Així podem dir, per exemple, que la capacitat de càrrega que pot suportar un parc natural és suposem de 500 visitants per dia.
 
Ara bé, si la població animal objecte d'estudi és l'ésser humà i l'hàbitat és la Terra, ens podem preguntar: quina és la capacitat de càrrega de la Terra?, quantes persones pot suportar la Terra?
 
 
persones que pot suportar la terra
 

Figura 4. Si la població animal és l'ésser humà i l'hàbitat la Terra, quantes persones pot suportar la Terra? Font: Carrera, E. (ed.) (2000)

 

A aquesta pregunta podem respondre que la capacitat de càrrega depèn de les nostres exigències alimentàries, dels nivells de consum dels recursos, de la quantitat de residus generats, de les tecnologies utilitzades i de la nostra capacitat de mobilització davant les amenaces.
 
De totes maneres en l'aplicació d'aquest concepte als humans convé tenir present les reflexions de William Rees, de la International Society of Ecological Economics, quan afirma: "El concepte de capacitat de càrrega no es pot aplicar als humans de manera simple […] atesa la nostra variable tecnològica, cultural, i als diferents models de consum i comerç. La capacitat de càrrega s'ha d'interpretar com la taxa màxima de consum de recursos i de generació de residus que es pot sostenir indefinidament sense desequilibrar progressivament la integritat funcional i la productivitat dels ecosistemes principals, sense que importi on es trobin aquests ecosistemes."