Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 4
Introducció a l'estat del món

4. Fases ecològiques de l'espècie humana

 

Segons l’historiador Boyden (Boyden, S. 'Western civilization in biological perpective. Patterns in Biohistory'. Oxford, Claredon Press. 1987), l’ocupació humana del planeta Terra es pot classificar en cinc etapes o fases ecològiques diferents. S'entén per 'fase ecològica' un període en el qual la relació dels humans amb el seu entorn natural es caracteritza per un patró determinat.
 
Aquestes fases són:
 
a) Fase caçadors-recol·lectors, l’única que ha durat més temps perquè ha estat pràcticament sostenible (hom calcula que ha durat unes 50.000 generacions).
 
b) Fase agrícola, que ha durat unes 400 generacions.
 
c) Fase industrial, que ha durat fins ara unes 8 generacions.
 
d) Fase postindustrial, que ens podem preguntar si és o serà la fase actual.
 
 

fases
 

Figura 16. Més del 99 % de la història de la humanitat és la història de la relació amb l'entorn sostenible. Font: Carrera, E. (2000)