Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 4
Introducció a l'estat del món

4.1 Fase caçadors-recol·lectors

 

Els humans vivien organitzats en petits grups nòmades que obtenien dos terços de l'aliment de productes vegetals i un terç de productes d’origen animal. Només tenien accés a l’energia del foc i no tenien animals domèstics, llevat del gos.

Aquest estil de vida requeria molt d'espai i els caçadors-recol·lectors es van estendre per tot el planeta i van ocupar la majoria d’ambients favorables.
caçadors recolectorsFigura 17. Imatge d'una pintura rupestre. Font: Carrera, E. (2000)
 

En aquells temps hom calcula que la Terra tan sols era capaç de sostenir de deu a trenta milions d’humans.

La pressió que va fer l’espècie humana va sobrepassar la capacitat de càrrega del sistema i la insostenibilitat va afavorir una estratègia de vida més eficaç (fase agrícola).
 
Hom calcula que aquesta fase ha durat unes 50.000 generacions (per bé que en l'actualitat encara hi ha algunes tribus relictes que viuen en aquesta fase).
 
És, de fet, l'única fase que podem considerar pràcticament sostenible, si tenim present l'extensa durada (el 99 % de la història de la nostra ocupació del planeta).