Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 4
Introducció a l'estat del món

4.2 Fase agrícola

 

L’home domestica la natura per benefici propi (agricultura i ramaderia) i s’allibera de la “servitud de la natura”. Però restarà més ocupat.

Es produeixen els primers impactes ambientals: transformació del paisatge (a escala local).
 
 fase agricola Figura 18. La fase agrícola. Font: Carrera, E. (2000)
 
 

La forma de vida de la fase agrícola afavoreix la "sedentarització" dels grups nòmades, la qual cosa implica:

a) l’aparició de les ciutats (que esdevenen els nous centres de cultura),

b) el desenvolupament de noves tecnologies (escriptura, ceràmica, ús de metalls, sistemes de regadiu) i

c) les especialitzacions laborals, desigualtats socials, guerres, epidèmies, mercats de béns i serveis, rutes comercials, esclavatge, democràcia, ciència, religions.