Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 6
Introducció a l'estat del món

5.1 Creixement de la població mundial. Quant creix?

 

La població mundial segueix un creixement exponencial a través del temps.

A la figura 20 es poden veure les dades de creixement de la població mundial des del segle XX aC. Es clar que conformen una corba de forma exponencial. Alguns fets històrics ajuden a entendre l’evolució: la pesta negra a Europa a finals del 1200 comportà un cert descens de població, la Revolució Industrial a finals de 1700 correspon a una acceleració notable del creixement i l’aparició del tren i la revolució mèdica del segle XIX contribueixen al creixement. L’augment més espectacular, però, s'ha produït en la segona meitat del segle XX, quan s’han desenvolupat extensament els combustibles fòssils.
 
evolucio poblacio
 

Figura 23. Evolució del volum de població mundial els últims 40 segles

 
 
Per saber com evolucionarà el volum de població en el futur, convé veure quina és la tendència dels últims anys (taula següent). S’observa que la població s’ha doblat en 50 anys; en altres paraules, en l’última generació s’ha afegit tanta gent a la Terra com en tota la història anterior. Per veure informació gràfica sobre les característiques i distribució dela población mundial al 2013, cliqueu aqui. També es pot saber la situació de la població a cada país.
 
 
Any
Població (milers de milions d'habitants)
      1800     
1.000
 1950
3.000
 1987
5.000
 2000
6.000
 2010
6.700
20147.200

 

Figura 24. Evolució de la població mundial

 
Per veure la tendència, és bo estudiar el ritme o la velocitat de creixement, que en demografia es mesura amb la taxa de creixement la variació relativa del volum de població mundial en un any respecte d'aquest volum.
 

 

ecuacio

 

Avui dia la taxa de creixement mundial és d’un 1,2 %. D’entrada no sembla un ritme alt, però, com que el volum és molt gran (d’uns 7.200 milions), comporta un gran augment: entre 80 i 90 milions de persones més cada any. Es pot comparar amb un dipòsit de diners: tot i que l’interès (taxa de creixement) és baix, com que el capital (volum de població) és molt gran, cada any augmenta molt.

creixement poblacio formula

 Figura 25. Taxa de creixement de la població humana a la Terra des de 1950 i projeccions fins al 2050. Font: US Census Bureau.

 

En els estudis de l’evolució futura del comportament humà no es pot predir què passarà, ja que això depèn de molts factors (disponibilitat d’alimentació, possibles desastres, etc.) que no es poden controlar, entre els quals hi ha el propi humà mateix. El que cal fer són diverses hipòtesis o escenaris de futur, com els que es veuen a la figura 25.
 
 

 creixement poblacio escenaris nnuu

 

Figura 25. Previsions d'evolució de la població humana al món segons les Nacions Unides. Font: Population Division on the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (2009). 'World Population Prospects: The 2008 Revision. Highlights'. New York: United Nations

 

La hipòtesi alta (color vermell) correspon a la tendència actual i comportaria doblar la població en 50 anys, és a dir, 11.000 milions d’habitants l’any 2050. És l'anomenada "hipòtesi pessimista", que es podria donar en el cas que no es faci res per corregir la tendència. La hipòtesi intermèdia (groc) correspon al cas que s'implantin polítiques demogràfiques per reduir el creixement. Donaria 9.000 milions l’any 2050. I la hipòtesi més baixa (verda) implica 7.500 milions, però correspon al cas que hi haguessin grans desastres humanitaris, com ara moltes morts per sida, altres malalties o fam en zones com l’Àfrica.

En qualsevol cas, l’augment demogràfic molt probablement afectarà el progrés econòmic i social i intensificarà tots els problemes ambientals i socials de la humanitat en els propers anys.