Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 6
Introducció a l'estat del món

5.5 Per què creix la població?

 
Als apartats anteriors d'aquesta unitat hem vist que la població humana del planeta Terra s'ha mantingut relativament constant durant més del 99 % de la nostra història i que el creixement de la població es produeix amb l'inici de la Revolució Industrial, que desemboca en un gran creixement exponencial a la segona meitat del segle XX.
 
Fins llavors el principal factor que limitava el creixement de la població era l'accés a l'energia. En aquells temps, els humans vivíem del 'flux' d'energia que arribava al planeta des del Sol. La manca de tecnologia per ocupar nous territoris i produir més aliments limitava de manera natural l'expansió de l'espècie.
 
A partir de la Revolució Industrial, la utilització de la màquina de vapor va permetre la mecanització del camp i l'increment de la producció agrícola. La maquinària de vapor també va permetre una major explotació dels recursos naturals. Aquesta maquinària funcionava amb combustibles fòssils, és a dir, "energia solar" guardada en forma de carboni mineralitzat, que abans havien estat éssers vius.
 
A partir d'aquest moment els humans passem de viure del 'flux' d'energia que arriba al planeta a viure de l''estoc' d'energia guardada en forma de combustibles fòssils. L'accés a aquesta quantitat quasi infinita d'energia va permetre l'explotació dels recursos naturals i, juntament amb el desenvolupament de la tecnologia especialment la millora de la medicina—, ha propiciat l'espectacular creixement de la població.
 
 
razas humanas
 
Figura 35. Races humanes. Font: vopus.org
 
 
De fet, es produeix un "augment natural de la població" quan la taxa de natalitat és més gran que la taxa de mortalitat. Mentre que la taxa de creixement demogràfic d'un país depèn de l'augment natural i de la migració, el creixement de la població mundial està determinat exclusivament per l'augment natural.
 
A tot el món, les taxes de mortalitat van disminuir a finals del segle XIX i al llarg del segle XX, però als països en desenvolupament, en particular, retrocediren dràsticament després de la Segona Guerra Mundial, gràcies a la difusió de la medicina moderna. En una gran part del món en desenvolupament les taxes de mortalitat varen començar a disminuir uns 20 anys abans, o més, que les taxes de natalitat, per la qual cosa es va produir un creixement demogràfic extraordinàriament alt, de l'ordre del 3 % o fins i tot el 4 % anual.
 
Des dels anys seixanta del segle XX, les taxes de natalitat també han retrocedit ràpidament en la majoria dels països en desenvolupament, llevat dels de l'Àfrica subsahariana i l'Orient Mitjà.