Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Introducció a l'estat del món

6.1 Creixement de l'economia

 

L’economia es defineix com el conjunt de mecanismes a través dels quals s’assignen uns recursos per satisfer unes necessitats. En el sistema econòmic dominant al món, el sistema de mercat, aquests mecanismes es basen en la producció, la distribució i el consum de béns i serveis. Per això, en aquest model, l’activitat econòmica es mesura amb la quantitat de producció, amb el producte interior brut (PIB). Quan es diu, per exemple, tal país va bé perquè té un creixement del 4 %, és el PIB, que ha crescut un 4 %.

De manera simplificada, es pot dir que el producte interior brut és la suma en diners dels béns i serveis produïts en un any en un país o àmbit geogràfic determinat. S’hi compta el preu de les patates als mercats, dels cotxes venuts, de les despeses escolars i universitàries, de les visites mèdiques, de les carreteres, etc.

En el discurs liberal, el creixement econòmic
l’increment del PIB, que comporta més béns i serveis a disposició de la població s’assimila a la millora del benestar, del progrés o del desenvolupament. En properes unitats es veurà que aquest discurs no és compartit per les tesis sostenibilistes, ben al contrari; no obstant això, cal entendre’l per comprendre l’evolució econòmica actual.

Hi ha altres indicadors macroeconòmics que dibuixen l’estat econòmic d’un país, com poden ser la inflació, la balança comercial, els tipus d’interès o altres. Aquí se'n dóna una visió resumida, centrada en el PIB, que és l’indicador econòmic per excel·lència.

En el gràfic següent es pot veure el creixement del PIB mundial a la segona meitat del segle XX. S’ha passat de 4 a 20 bilions, és a dir, s’ha multiplicat per 5 la producció econòmica en 50 anys. Aquest és un augment espectacular, d'un 500 %.

 

pib mundial

 

Figura 38. Evolució del producte interior brut (PIB) mundial. Font: Wiki EOI