Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Introducció a l'estat del món

6.3 Reflexions

 

En el model d’economia de mercat s’assimila el creixement econòmic al benestar i la qualitat de vida i, per tant, es considera bo i desitjable aquest creixement. Però, com s’ha dit, això generalment comporta més recursos consumits i més residus generats, és a dir, destrucció del medi ambient. L’economia creix, però l’ecosistema en què aquesta es basa no creix i, per tant, augmenta la pressió sobre la natura. Fins quan aguantarà el sistema natural aquesta pressió?
 
L’economia exerceix també una pressió sobre la societat, que causa pobresa i desigualtats, com es veurà a la unitat següent. Per tot això, des de la visió sostenibilista, no és gens clar que el creixement econòmic sigui bo.

Més endavant es veurà com es poden establir altres indicadors o instruments (com ara l’índex de desenvolupament humà, l’índex de benestar econòmic sostenible o l’anàlisi multicriteri), que reflecteixen millor la idea de benestar humà. En aquest sentit, també es veurà com el sistema de mercat o economia capitalista no és l’únic possible ni el millor per a un bon desenvolupament de la societat.

 

posta mar

Figura 40. Qualitat de vida. Font: crucedecaminos