Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Introducció a l'estat del món

7.1 Desequilibris d'ingressos

 

 
Més de 1.200 milions de persones -1 de cada 5 en tot el món- sobreviuen amb menys d’1 dòlar al dia. En total, 2.700 milions lluiten per sobreviure amb menys de 2 dòlars al dia.

Durant els anys 90 del segle passat, la proporció de persones que patia la pobresa d‘ingressos extrema va disminuir d'un 30 % a un 23 %. Malgrat tot, si tenim present el creixement de la població mundial, la xifra només va baixar en 123 milions, una petita fracció del progrés necessari per acabar amb la pobresa.
 
Si hom exclou la Xina, la xifra de persones que viuen en la pobresa extrema en realitat va augmentar en 28 milions. La major concentració de pobresa d'ingressos es troba a l'Àsia meridional i oriental, encara que darrerament ambdues regions han assolit progressos importants. Als anys 90 del segle XX, la Xina va aconseguir treure de la pobresa 150 milions de persones -el 12 % de la població-, amb la qual cosa va reduir-ne la incidència a la meitat. A l’Amèrica Llatina i el Carib, els Estats Àrabs, l’Europa central i oriental i els països subsaharians, però, va augmentar el nombre de persones amb ingressos inferiors a 1 dòlar diari.
 
 
muntanya poblacio     19 %
Figura 42. La muntanya blanca de la imatge de l'esquerra representa el nombre de persones per cada nivell d'ingressos l'any 2000 i, a la imatge de la dreta, el percentatge d'aquesta població que viu amb menys d'1 dòlar al dia. Font. PNUD (2005)
  
canviant 1970cambiando 2000  
cambiando 2015
Figura 43. Gràfics de l'evolució de la pobresa. Mentre que l'any 1970 la major part de la pobresa (ingressos inferiors a 1 dòlar diari) es trobava al sud i l'est d'Àsia, al cap de 20 anys (any 2000), l'Àfrica esdevé la llar d'una tercera part dels pobres del món. Les previsions per al 2015 mostren que aquell any la major part de la pobresa mundial es trobarà a l'Àfrica. Font: PNUD (2005).