Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Introducció a l'estat del món

7.2 Desequilibris en l'educació

 

 
A totes les regions en desenvolupament, més del 80 % dels nens i nenes estan matriculats a l'escola primària.
 
Malgrat tot, al voltant de 115 milions de nenes i nens no estan escolaritzats i el nombre de matriculacions a l'Àfrica subsahariana (57 %) i l'Àsia meridional lamentablement és molt baix (84 %). Un cop inscrits, tan sols hi ha 1 possibilitat entre 3 que un infant acabi l'escola primària a l'Àfrica. A tot això cal afegir que 1 de cada 6 adults del món és analfabet i que la bretxa de gènere persisteix, ja que unes 3/5 parts dels 115 milions d'infants sense escolaritzar són nenes i 2/3 parts dels 876 milions d'analfabets adults són dones.
 
La manca d'educació priva les persones d'una vida plena. També priva la societat de la base necessària per a un desenvolupament sostenible, ja que l'educació és fonamental per a la millora de la salut, la nutrició i la productivitat.
 

 nens ordinadornens escribint a terra

Figura 44. Desequilibris en l'educació. Mentre que en una part del món els estudiants utilitzen l'ordinador a classe, a l'altra part ni tan sols tenen pissarra.

  

 
Malgrat totes aquestes mancances, els darrers decennis s'han produït notables avenços en la reducció dels desequilibris en educació.

El nombre de nens i nenes escolaritzats a l'ensenyament primari va augmentar de 647 a 688 milions entre 1999 i 2005. A l'Àfrica subsahariana va augmentar un 36 % i a l'Àsia meridional i occidental, un 22 %. En conseqüència, el nombre d'infants sense escolaritzar ha disminuït i el ritme d'aquesta disminució s'ha accelerat després del 2002. Per ampliar la informació sobre aquests avenços, vegeu l'informe de seguiment del programa Educació per a Tothom de la UNESCO (2008).