Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Introducció a l'estat del món

7.3 Desequilibris en l'alimentació. La fam al món

 

Segons la FAO, en el periode 2011-2013, al món hi havia 842 milions de persones -és a dir 1 de cada 8- que patia fam crònica, és adir que no menjaven habitualment el suficient com per dur una vida activa. Malgart això el nombre de persones subalimentades al món ha disminuit un 17 % des de 1990-1992.

La majoria de les persones que passen fam viu en països en desenvolupament, per bé que no és una situació aliena al món industrialitzat. L’Àsia i el Pacífic allotgen el nombre més gran de persones que passen gana, mentre que l'Àfrica subsahariana té la major prevalença de la fam, amb més d'un terç de la població subnodrida.
 
 

 nenes obeses i primes

Figura 45. Els desequilibris alimentaris al món.

 

 

evolucio fam mon fao 2013

 

Figura 46. Evolució de la població subalimentada al món. Font: FAO 2013

 

 

evolucio per paisos fao 2013 

 

Figura 47. Canvis en la distribució de la fam al món. Font: FAO 2013