Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Introducció a l'estat del món

10.2 Conseqüències de la pèrdua de biodiversitat

 

 
La supervivència de l'ésser humà depèn d'una manera o altra dels recursos biològics. La diversitat ofereix la possibilitat d'augmentar els subministraments d'aliments i adaptar-los a les condicions canviants. Les conseqüències de la pèrdua de biodiversitat s'analitzaran a partir del coneixement dels seus valors intrínsecs.

Com a valor productiu, hi ha una infinitat d'espècies vegetals que no s'usen per a alimentació o s'usen només de manera local, i de les quals no s'ha provat fer un cultiu massiu. A més, les plantes i els animals silvestres poden servir per millorar les varietats domèstiques i protegir-les contra malalties, atès que constitueixen una font irreemplaçable de varietat genètica. D’altra banda, a mesura que creix la uniformitat, creix la vulnerabilitat. També moltes espècies i varietats ajuden en la investigació per a la cura de malalties —un exemple clar són els antibiòtics. Finalment, la biodiversitat també és important en altres camps relacionats amb l'economia: producció d'energia (fusta i carbó d'origen vegetal), matèries primeres per a la indústria tèxtil, perfums i substàncies d'ús industrial, manufactura d'objectes ornamentals.

 
 
tomates
 

Figura 66. La biodiversitat dels productes agrícoles. Font: planetamerica.com

 
 
 
També hi ha el valor científic, ja que molts fenòmens biològics “només” es poden entendre a partir de l'estudi de la natura mateixa. El coneixement del funcionament dels ecosistemes naturals ens dóna els recursos necessaris per poder controlar ecosistemes artificials i facilita l'ús racional dels recursos naturals.

Si la diversitat biològica no es conserva, la humanitat perdrà la possibilitat d'apreciar el resultat de milions d'anys d'evolució i de gaudir-ne, amb la qual cosa se’n pot perdre el valor estètic. La recompensa que l'ésser humà pot obtenir d’observar la natura és incalculable. La nova tendència social que fa referència al turisme verd o turisme ecològic promet ser una gran font d'ingressos en el futur.

 
 
bird watchers 1   bird watchers 3
 

Figura 67. L'observació d'animals salvatges és una activitat molt estesa arreu del món, especialment als països anglosaxons. A vegades, l'observació d'una espècie rara o escassa d'ocell pot arribar a atraure una gran quantitat d'ornitòlegs aficionats. El turisme naturalista cada cop té més adeptes. Font: 'El Tribuno' (esquerra), 'The Sun' (dreta).

  

 
 
Com a valor ètic, podem dir que tots els éssers vius pel simple fet d'existir tenen un valor. El fet de ser l'espècie dominant ens dóna el privilegi de poder fer ús de la biodiversitat del planeta, però no ens eximeix de l'obligació de respectar les espècies amb les quals convivim. Les generacions futures tenen el dret de poder gaudir i aprofitar els mateixos recursos de què disposem nosaltres.

Finalment, com a valor “vital” els ecosistemes ofereixen al gènere humà serveis ambientals inapreciables però essencials per a la seva supervivència: fixació del carboni de l'atmosfera i producció de l'oxigen, protecció dels sòls contra l'erosió i la conservació de la seva fertilitat, subministrament d'agents de pol·linització i agents antiparasitaris, etc.